een breed aanbod Ontdek wat onze dienstverlening voor u kan betekenen!

Administratie is en blijft een tijdrovende bezigheid. Toch werpt een goede administratie zijn vruchten af. Door tijdig en regelmatig te factureren, zorgt u voor een continuÔteit qua ontvangsten. Openstaande facturen worden tijdig opgespoord door een goed debiteurenbeheer. Bovendien zullen uw klanten in de toekomst ook spontaan tijdig betalen als zij merken dat u uw administratie goed opvolgt. Als u het goed aanpakt, hebben uw klanten hun facturen betaald vooraleer u de leverancier dient te betalen. Wat ons brengt tot de leveranciersadministratie: het is belangrijk een goed overzicht te hebben van uw openstaande schulden zodat u eventuele liquiditeitsproblemen tijdig opmerkt en kan opvangen.

Op personeelsgebied valt er eveneens heel wat in het oog te houden: biedt u het ideale arbeidscontract aan of neemt u maar gewoon het standaardcontract? Is uw arbeidsreglement conform de wetgeving en heeft u de nodige verzekeringen? Tevens moet u de prestatiestaten tijdig doorgeven aan het sociaal secretariaat want anders wordt uw personeel misschien te laat betaald. Kortom, ook dit vraagt veel van uw tijd.

En misschien heeft u hier en daar al wel gehoord dat u steunmaatregelen kan bekomen, maar heeft u geen tijd om alles eens rustig uit te zoeken?

Voor al deze tijdrovende bezigheden kan u beroep doen op Paperas bvba. Wij nemen deze taken graag van u over zodat u meer tijd in uw zaak kan investeren. Uw administratie is in goede handen! Onze medewerkers hebben de nodige ervaring op gebied van boekhouding, administratie en sociale wetgeving.

 

1
Tijdige en correcte opmaak en verzending van uw facturen, inclusief overzicht per vervaldatum. Afhandeling van onbetaalde facturen. Ook andere diensten zoals de opmaak van verkoopsvoorwaarden.
2
We zorgen samen voor een goede cash flow van uw zaak, met respect voor de klant-relatie. Inclusief aanmaningen, ingebrekestellingen, en desnoods juridisch dossier. U doet dit zelf? We adviseren u graag!
3
Denk aan een betere betalingsplanning, geen laattijdige betalingen meer, en het opsporen van ontbrekende facturen en dubbele betalingen. Uw boekhoudkantoor heeft een pak minder klasseerwerk en kan uw dossier ook vlotter behandelen.
4
Ook uw klanten waarderen uw goed en tevreden personeel. Wij helpen graag rond uw personeelsbeleid, de sociale wetgeving, de opmaak van arbeidscontracten, een arbeidsreglement, of de samenwerking met een sociaal secretariaat.
5
Kent u alle steunmaatregelen van de verschillende overheden? Wij zoeken uit welke steun u kan genieten en zorgen voor de indiening en opvolging van het subsidiedossier. Wij verzorgen ook uw vergunnings- en erkenningsaanvragen van A tot Z.
6
Data input
We helpen u bij uw data input. Bijvoorbeeld de overdracht van data naar een nieuwe software, het bijhouden van uw order-administratie, of het up-to-date houden van (klant)gegevens (zodat ondermeer SEPA betalingen vlot kunnen blijven verlopen).
7
Lees ‘paperassenwerk’... Bijvoorbeeld tijdig offerten uittypen en bezorgen, inclusief de opvolging ervan, zodat u zich kan concentreren op de effectieve orders. Of heeft u een drukwerk dat net nu verstuurd moet worden? Ook hier helpen we graag.

Klantenadministratie

Een ruim pakket klant-gerelateerde diensten. Hieronder enkele voorbeelden.

 • Opmaak en verzenden uitgaande facturen digitaal of post
 • Opmaak verkoopsvoorwaarden
 • Opvolging klanten
 • Samenwerking boekhoudkantoor
  Opdat uw boekhoudkantoor alle facturen tijdig kan verwerken, kunnen wij de door ons opgemaakte facturen automatisch aan uw boekhoudkantoor bezorgen zowel digitaal of op papier.
 • Advies boekhoudpakket

Debiteurenbeheer

Soms de wat minder leuke zijde van een klantrelatie. We helpen u er graag bij.

 • Opmaken en versturen van aanmaningen
  Voor de opmaak van de aanmaningen kan u ons carte blanche geven of wordt er ŗ la tÍte du client gewerkt. Carte blanche betekent dat wij op voorhand een bepaalde werkwijze vastleggen zodat wij op afgesproken tijdstippen aanmaningen versturen zonder u steeds te moeten contacteren. A la tÍte du client betekent dan weer dat wij u een overzicht bezorgen van achterstallige klanten en dan bekijken we samen onze aanpak, afhankelijk van uw klant.
 • Opstart en opvolgen van ingebrekestellingen
  Bij de bespreking van de openstaande facturen bepaalt u wanneer u wenst over te gaan naar een ingebrekestelling.
 • Opstart juridische procedure
  Helaas leiden openstaande facturen af en toe tot een juridische procedure. Op uw verzoek bezorgen wij het dossier aan uw advocaat of de advocaat waar wij vaak mee samenwerken. Uiteraard blijven wij ook dan uw dossier opvolgen.

Leveranciersadministratie

Nog een noodzakeijke taak die soms veel van uw tijd opslorpt. Stel u voor dat u hierbij professioneel ondersteund wordt en ondertussen de handen vrij hebt om uw zaak verder uit te bouwen ...

 • Bijhouden inkomende facturen
 • Opvolging leveranciers

  - Ontbrekende facturen tijdig opsporen

  - Laattijdige of dubbele betalingen vermijden

  - Betalingen voorbereiden
 • Samenwerking boekhoudkantoor
  Wij zorgen ervoor dat uw facturen tijdig en geordend aan uw boekhoudkantoor overgemaakt kunnen worden voor verdere verwerking. Dit bespaart uw boekhoudkantoor heel wat klasseerwerk waardoor uw dossier vlot door hen behandeld kan worden.

Personeelszaken

U doet al of niet een beroep op een sociaal secretariaat. Hoe dan ook, er blijven steeds heel wat administratieve taken rond uw personeelsbeheer. En die nemen teveel van uw tijd in beslag. Daarom zal u onze hulp sterk waarderen!

 • Opstart dossier bij sociaal secretariaat
  Eerst en vooral dient u een keuze te maken van sociaal secretariaat. Wij helpen u graag bij uw zoektocht. Ook de opstart vergt heel wat administratie dewelke u steeds aan ons kan toevertrouwen zodat alles vlot verloopt.
 • Indienen prestatiestaten
  Wij zorgen voor een tijdige indiening van de prestatiestaten, zowel online als op papier. Een tijdige indiening van de prestatiestaten staat immers garant voor een stipte loonberekening.
 • Opvolgen sociale verplichtingen met betrekking tot personeel
  - Opmaak arbeidsreglement
  - Opmaak arbeidscontracten
  - Verzekeringen
  - Extralegale voordelen
  - Tijdskrediet
 • Sociaal advies

Steunmaatregelen

U bent doorlopend aan de slag. U beseft wel dat her en der mogelijkheden bestaan om steun te verkrijgen, maar komt er gewoon niet toe dit uit te vlooien. Met andere woorden ... onze dienstverlening betaalt zichzelf terug!

 • Subsidie
  Uitzoeken welke subsidies voor u van toepassing kunnen zijn. Daarna dienen we een subsidiedossier in, en volgen het voor u op!
 • Vergunningen en erkenningen
  Indienen vergunnings- of erkenningsaanvraag.

Algemeen secretariaat

Naast al de hiervoor beschreven administratieve taken en diensten, blijft er uiteraard een schier eindeloze lijst puur administratief werk over waar u mogelijk helemaal niet toe komt. We nemen dit graag voor een belangrijk deel uit uw handen!

 • Opmaak en opvolgen offerten
 • Aanvragen van offerten naar aanleiding van geplande uitgaven of investeringen
 • Opmaak en versturen mailing, drukwerk
 • Tekstverwerking: uittypen teksten, cursussen, handleidingen
 • Opmaak presentatiemappen
 • Algemene correspondentie
 • Telefoonpermanentie